Ustasından çırağına kadar her bir gözlükçünün her gün yaptığı ve iyi bilmesi gerektiği iş: Gözlük çerçevesi düzeltmek.

Prensip olarak her zaman aynı teoriye göre yapılır. Her zaman uygulanabilinen bir çalışma prosedürü takip edilebilir veya uyulması gereken ölçüler ve açılar vardır, örneğin çerçeve sapının açılma açısı gibi. Ana kurallar yaklaşık her çerçeve tipinde uygulanabilir.

Metal, Faset-veya Nilör çerçeve olması fark etmez, tek fark bombeli spor gözlükleri veya dalgıç gözlükleri ölçülerde oluşur.

Çerçeve düzeltmenin en önemli kuralı:

Her zaman içten dışa çalışılmalıdır, köprü ile başlayıp menteşe kısmından devam ederek en son gözlük sapları düzeltilir. Belirttiğimiz gibi, düzetmenin ana kuralları tüm çerçeveler için aynıdır, ancak çerçeve materiyeline göre tamamıyla farklıdır : Kemik veya plastik bir çerçeveyi düzeltmek için, mutlaka ısıtıcı gerekirken, metal çerçeveler de daha çok penseler kullanılır. Faset çerçeve için ihtiyaca göre, her ikisi de kullanılır.

Başlamadan önce aşağıdaki konuları kontrol etmek gerekir:

1. Camların sabitliği. Bazen çerçevenin eğilmiş olması doğru yerleşmemiş bir camdan kaynaklanabilir. Camları çerçeveye iyice sabitleştirmek gerekir.

2. Mineral camlarda önce stres ölçer ile camdaki baskı kontrol edilmelidir ve öncelikle yok edilmelidir. Özellikle dar ve kapalı çerçevelerde camların çatlama riski yüksektir. Çerçeveyi çok eğmek gerekirse camları çıkartmak gerekir. Mineral camlara olabildikçe az baskı kurulmalıdır.

3. Vida bağlantı yerleri kontrol edilmelidir: menteşeler iyi vidalanmış olmalıdır, aksi takdirde çerçeve tekrar düzeltilmesi gerekir.

4. Kaynak yerleri sağlam olmalıdır, eğer çok aşınmış veya “yenmiş” bir görünümleri mevcut ise, bu yerleri çok dikkatli eğmek veya hiç ellememek gerekir. Eğerken ve düzeltirken bir kırılma riski var ise, müşteri bundan mutlaka haberdar edilmelidir.

Sıralandırma

İlk önce çerçevenin gövde kısmı yatay olarak düzeltilir. Köprünün düz olduğunu kontrol etmek için, PD cetveli gövdenin menteşe kısımlarına yerleştirilir. (Resim 1). Elinizde cetvel yok ise, çerçevenin üst kısmını masa kenarına yerleştirerek kontrol edilebilir. Bu yöntem ancak çerçeve bombeli bir köprü ve üst kısmından taşan bir model değil ise uygundur. Aynı zamanda simetrik olmayan üst kısmında süsleme parçalı modellerde de uygulanmaz. Köprü ve bununla birlikte tüm gövde eğri ise, köprüyü ve cam kenarı parmaklarla yatay  bir düzleme getirilir (Resim 2). Bu işlemi yaparken çerçeve kenarının eğrilmemesine dikkat edilmelidir. Mümkün oldukça kaynak yerlerinden eğilmelidir. Köprü için bir pense kullanılacak ise, iki tarafı plastik korumalı düz pense tercih edilmelidir : Çerçevede izler oluşmasını engeller, ancak çizikler yine de olabilir.

Öneri: Köprü ve pense arasına ince bir bez parçası koyun.

Şimdi çerçevenin dikey düzlemi kontrol edilir. Çerçeve kenarları bir düzlemde olmalıdır. Eğer düz değilse, sadece parmaklarla köprü ve çerçeve kenarı  eğilerek bir düzleme getirilir.

Bu adımdan sonra, gövdenin bombesi her iki taraf için düzeltilir (Resim3). Bu işlem de parmaklarla yapılmalıdır. Gövdenin bombesi masa kenarından gövdeye kadar 1 cm i geçmemelidir. İstisnalar: Bombeli spor veya moda gözlükleri. Bu tip gözlükler özellikle güven ve moda açısından yüzü iyice kavramalıdır. Şimdi her iki camın birbirine karşı dönüklüğü “propeller” düzeltilir (Resim 4).  Yine sadece eller kullanılmalıdır. Köprünün kaynak yerlerini tutarak eğilir (Resim5).  Asla bu dönüklüğü camları çevirerek düzeltmeye çalışılmaması gerekir. Özellikle mineral camlar bu işlemde çatlayabilir.

Buraya kadar tarif edilen adımlar eski ve yeni gözlük çerçeveleri için aynıdır.

Şimdi yeni bir çerçeveye cam kesilip takılırsa, düzeltmeye yeniden başlamak gerekir: Yeni gözlük çerçeveleri ilk kullanımdan önce iki kez düzeltilmelidir. İlk olarak müşteri ölçüleri alındığında, ikincisi de camlar montaj olduktan sonra.

Resim 1:  Köprünün yatay düzlemini kontrol etmek için, bir cetvel kullanılır. Kırmızı oklarla çok net görüldüğü gibi, çerçeve kenarı , Köprü ile cetvel arasında mesafe farkı var, yani köprü eğridir.

 

Bilgi için: Müyesser Altındağ
[email protected]