Prizmatik gözlük camı siparişi için muayene gözlüğündeki değerler çok önemlidir. Bu sipariş örneğinde oluşabilecek problemler göstertilecektir.

Örnek: Reçete Değeri R/L: +4,0 dpt 10cm/m Taban dışarıda

Göz Doktoru Muayenesi

“PMZ”

“Pupillen Mitten Zentrierung ”

Pupilla Ortası odaklama

Sipariş verilmesi gereken değer:

Sph +4,00 dpt 9,00cm/m Taban dışta

Örneği kolaylaştırmak için tüm prizmatik etki bir gözdedir. Pratikte bunu tabii ki yapmalısınız. Her zaman sağ ve sol prizma eşit olarak dağıtılmalıdır.

Müşterimizin reçete değeri:

Sağ/Sol +4,00 dpt 10 cm/m Taban dışarıda

Bu müşteri göz doktoruna göz muayenesi için gittiğinde, doktor muayene gözlüğünü pupila merkezine odaklar.

Resimde görüldüğü gibi, gözler prizmatik gözlük camlar sayesinde bir kayma hareketi yapmaktadır. Bu yüzden ana ışık yönü artık ölçüm camlarının +4,00 dpt merkezinden geçmemektedir, buruna doğru kaydırılmıştır.

Böylece ayrıca bir prizmatik etki oluşmaktadır = 1 cm/m Taban dışarıda oluşturulmuştur.

İstenilen değer: sph +4,00 dpt 10 cm/m Taban dışarıda

Sipariş değeri: sph +4,00 dpt 9 cm/m Taban dışarıda

Bu değer ölçüm camlarının toplamı hesaplandığında ortaya çıkar.

Basitleştirilmiş formül aşağıdaki gibidir:

1 cm/m Prizma için = 0,25 mm Taban yönüne ters odaklama

Üretici Firma, bu örnekte Carl Zeiss, verilen reçete değeri ve diyoptrik değer ile sonucu hesaplar.

Ölçüm gözlüğündeki diyoptrik değer hesaplaması

Sph, cyl, A -> monoküler odak noktaları (Prizmasız)

Prizma -> binoküler odak noktaları

Prizmatik Gözlük Camlarının kontrolü

Prizmatik Gözlük Camında Ölçüm değeri ve sipariş değeri aynı ise, diyoptrik değeri kullanıcı için yanlıştır.

Prizmatik Gözlük camlarını kesmeden diyoptrik değeri ve referans noktalarını kontrol etmek gerekir. Carl Zeiss Gözlük camlarında bu değer belirtilmiştir.

Ölçüm değeri = Üreticinin belirttiği fokometre kontrol değeri
Bu ölçüm değeri çoğunlukla sipariş değerinden farklıdır.

Sipariş değeri = Gözlük Camlarının zarflarında ve irsaliyesinde belirtilen değer.

Ayrıca birde kullanım değeri vardır:

Kullanım değeri = Referans noktası, gözlük kullanıcının odak nokta

Kullanım değerleri & Ölçüm değerleri

= > Farklı ışık yönleri, farklı diyoptrik değerleri oluşturur

Yukarıdaki resimde ölçümde oluşan ışık kırılma yönü ile kullanımdaki ışık kırılma yönü arasındaki fark gösterilmiştir. Işık farklı kırıldığı için, farklı diyoptrik değerler oluşuyor. Ölçüm değeri ile sipariş değerlerinin arasındaki farkın ana sebebi de budur.
Ancak ölçüm değerleri ile prizmatik gözlük camları kontrol edilebilir ve işaretlenebilir.

Kaynak: Pricon

Örnek: R/ L: 10 cm/m Taban dışarıda (10 x 0,25mm) = 2,5 mm kaydırma, Taban içeride

Her bir göz ile alınan ölçüye göre, odaklar her bir Prizma (cm/m) için taban yönüne ters olarak 0,25 mm, yatay ve dikey kaydırılır.

Ancak her iki göz için prizma ile oluşan etki dikkate alınırsa, müşterinin odak merkezinden bakması sağlanabilir.

Prizma yönüne göre, her bir cm/m (Prizma için) , 0,25 mm taban yönüne ters olarak odak kaydırılmalıdır.Mükemmel bir prizmatik gözlük elde edebilmek için, öncellikle göz muayenesi kusursuz ve doğru bir yöntem ile yapılmalıdır.

Sipariş verilen cam cinsi veya camların çerçeveye montajı esnasında önemli bilgilerin kayıp olması veya dikkate alınmaması sonucun iyi olmamasına sebep olur. Mükemmel bir prizmatik gözlüğü, ancak burada belirtilen konuları dikkate alarak elde edebilirsiniz.

Kaynak: Wissenschaftliche Publikationen Augenoptik Nr.4 Konrad Saur , Gerhard Kelch

 

Bilgi için: Müyesser Altındağ
m.altindag@cem-fa.com.tr