Yatay Simetrik Dizayn Nedir?

Simetrik Progresif Camlar

Simetrik Progresif Camlar, eski progresif dizaynıdır. Progresif yüzey simetriktir, yani uzak ve yakın alanı bir hizadadır ve dikey olarak alt altadır.
Okurken gerekli olan içe doğru kaydırmayı elde edebilmek için, bu tip camların yaklaşık 8 – 10 derece içe doğru döndürülmesi gerekir. Ancak bu şekilde gözler progresif kanalı rahatlıkla kullanabilir.
Bu tip camların en büyük dezavantajı, sağ ve sol göz için farklı netlikte görme elde edilmesidir. Yan bölgelerden bakıldığında icabında sağ göz ile sol göz farklı alanlardan bakmaktadır. Böylece binoküler (iki göz ile bakış ) görme alanları çok kısıtlanır. Özellikle trafikte bu çok rahatsız edicidir.

Resme bakınız:
Simetrik cam dizaynında yan bölgelerden PR ; PL bakıldığında, her iki göz için farklı bölgeler denk gelir ve aşağıdaki resim oluşur.
Asimetrik Progresif camlar
Asimetrik Progresif camlarda yakın alan uzak alana göre içe doğru kaydırılmıştır, ve camların içe doğru döndürülmesine gerek kalmaz. Böylece binoküler alanlar daha iyi kullanılır. Yan bölgelerden bakıldığında gözler yaklaşık aynı bölgelerden bakmaktadır ve görme kalitesinde de büyük farklılıklar olmamaktadır.
Daha rahat kullanım ve en iyi görme kalitesi için Carl Zeiss yatay simetrik dizaynı (Horizontalsymmetrisch HS) geliştirmiştir.

Carl Zeiss Yatay Simetrik Progresif Camlar
Gradal Individual Frame Fit, GT2 3D, Gradal Top veya Gradal HS gibi yatay simetrik dizayn progresif camlar, asimetrik dizaynın geliştirilmiş versiyonudur ve Carl Zeiss’in ancak komplike bir hesaplama sonucunda elde ettiği bir özelliktir.

Daha geniş binoküler görme alanlarının yanısıra yatay simetrik dizaynın avantajları:
– Sağ ve sol göz için aynı görme kalitesi, yani her iki göz hareket halinde aynı görme netlikte görüyor.
– Sağ ve Sol gözün yatay prizmatik etkisi aynı olduğu için, problemsiz görüntü kaynaşması (fusion)
– Derinlik görmesi, sağ ve sol göz için aynı prizmatik adımlar olduğu için, problemsiz.

Yatay simetrik dizayn = en iyi binoküler görme

Yatay simetrik dizayn konsepti ilk kez 1983 yılında Gradal HS camında gerçekleştirildi.

HS = Horizontal-Symmetrisch ismini de bu teknolojiden almıştır. Günümüzde GT2 3D veya Individual camlarda da bu dizayn kullanılmaktadır.
Yatay simetrik dizaynda, kişinin görüşü yukarıdaki gibidir.